Viktig melding til medlemmene våre!

Idag kl. 13 sender Lederne og leverandøren Netigate ut en medlemsundersøkelse til alle betalende medlemmer på SMS. Det tar 3 til 5 minutter å svare på den, og vi håper nettopp du tar deg tid til å svare. Dine innspill er viktige, og de vil påvirke Ledernes fremtid.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Lederne
Dato

Medlemsundersøkelsen er et ledd i en nylig påbegynt fornyelsesprosess, som skal gå over to år. Vi skal ta vår 107-år gamle, noe trauste organisasjon, til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Ingen liten oppgave vi har foran oss!

Det er viktig å få innspill på hvordan vi skal bli tydeligere og fornye oss, ikke minst fra deg som medlem – som vi er til for. Dette er derfor den første av flere medlemsundersøkelser over de neste to årene.

Frem til midten av november skal vi jobbe frem en ny visjon, nye verdier og gi innhold til hva god ledelse er. Vi må bli tydeligere på hvorfor vi gjør det vi gjør, for hvem vi gjør det, og måten vi gjør det på.

Av alt det vi kan bruke ressursene våre på – hva skal være Ledernes aller viktigste bidrag til samfunnet?

Vi ser frem til dine svar på mobilen etter kl. 13 i dag.

Undersøkelsen vil være åpen til søndag, så sørg for å svare i tide.

Tusen takk for at du vil delta i vår fornyelsesprosess!