Vinn jobb-diskusjonen

11.01.08 Gode ideer er til liten hjelp dersom du ikke klarer å presentere dem på best mulig måte. Vi gir deg tips til hvordan du vinner diskusjonen på jobben.

Dato

Dersom du øver deg på å dra frem argumenter og tenke på motargumenter, har du stor mulighet til å påvirke din egen arbeidssituasjon, sier Sofie Runngren til Aftonbladet. Runngren er spesialist på argumentasjonsteknikk, og hun advarer blant annet mot å undervurdere verdien av lobbyvirksomhet.
Sjekk med jobbkollegene dine: Er dette en god idé eller et godt argument?

Dette er Runngrens ni råd:
-Vær forberedt. Forbered argumentene dine hjemme. Tenk også gjennom hvilke motargumenter som kan komme opp – og hvordan du kan møte dem.

Les resten av rådene på ukeavisenledelse.no

Publisert i I fokus, Nytt fra Lederne