Søk medlemsskap

Region Olje og gass

Informasjon om bestemmelser som følge av streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik, eller det skulle bli streik blant Ledernes medlemmer.

Eventyrlig jobbvekst innen petroleum

Ifølge en ny spørreundersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass skal de 10 største medlemsbedriftene rekruttere 850 nye stillinger i løpet av året, og i tillegg skal det rekrutteres omtrent 160 lærlinger. Spørreundersøkelsen inkluderer alle de største oljeselskapene.

10 år med Norsk Ledelsesbarometer – delta også i 2018!

Ledernes medlemmer som er registrert med mailadresser får i disse dager mail om å delta i Norsk Ledelsesbarometer 2018. Det er viktig for kvaliteten på Ledelsesbarometeret og lønnsstatistikkene at flest mulig svarer på undersøkelsen slik at Lederne kan fortsette med å bygge gode ledere.

Er din avdeling årets Lederneavdeling?

Husk å nominere din avdeling til Carl Jensen-prisen for årets avdeling 2017! Nomineringsfristen går ut 15. juni.

Lederne markerte kvinnedagen i Bergen og Oslo

I både Bergen og Oslo har Lederne holdt arrangementer som engasjerer kvinner fra hele landet. I Bergen inviterte Lederne, Bergen Næringsråd og NITO til et frokostseminar med noen av Bergens viktigste stemmer som hver for seg jobber for et mer likestilt samfunn. I Oslo holdt Lederne en stjernespekket 8. mars-konferanse - "Kvinner og ledelse".

«Den nye oljen» – møt toppnavnene som avgjør Norges petroleumsfremtid!

Den 5. september 2018 avholder organisasjonen Lederne sin energikonferanse på Scandic Stavanger Airport Hotel Sola. Hit kommer alle toppnavnene for å snakke om "Den nye oljen". Kommer du?

30 år siden Gullfaks B åpnet – nå fokuseres det på fremtiden

I disse dager er det 30 år siden Gullfaks B åpnet. Gullfaksfeltet i Nordsjøen har siden oppstarten gitt det norske samfunnet en inntekt på svimlende 900 milliarder kroner (ca 1000 kr pr sekund) og over 300 milliarder kroner i investeringer. Totalt vil gjenværende inntekter overstige 350 milliarder kroner. Dette tilsvarer samlet mer enn det norske statsbudsjettet.

Stortingsmøte med Møre og Romsdalsbenken om Rolls Royce-salg

Lederne var på Stortinget, med flere andre organisasjoner, og møtte Møte og Romsdalsbenken idag angående Rolls Royce Maritims planlagte salg.

– Viktig med beredskapsbase på Svalbard

- En forutsetning for at fremtidig aktivitet rundt Svalbard, det være seg turisme, transport- og olje- og gassvirksomhet, skal være sikrest mulig, er at det bygges opp en beredskapsbase i Longyearbyen på Svalbard. I dag er ikke denne sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt. En kan jo bare tenke seg hvilke utfordringer en brann, en skipskollisjon, en grunnstøting, eller andre alvorlige ulykker hvor turistskip med tusenvis av passasjerer er involvert, vil innebære i dette området.

Møter næringsministeren om Rolls Royce-salg

Sammen med representanter fra NITO, FLT, Fellesforbundet, Negotia og Tekna, møter forbundsleder Audun Ingvartsen, nestleder Liv Spjeld By og hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag 22. februar om det planlagte salget av marinedivisjonen til Rolls Royce.