Søk medlemsskap

Region Olje og gass

Mekling 3. juni i oppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass

Det er avtalt at mekling mellom Lederne og Norsk Olje og Gass på sokkeloppgjøret 2019 mandag 3. juni på Riksmeklerens kontor.

– Minimalt ledelsesfokus nok en gang

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonen Lederne er glad for fokuset på behov for samfunnsendringer, men svært skuffet over at viktigheten av god ledelse i endringsprosesser nok en gang glimrer med sitt fravær.

Enighet i de sentrale forhandlingene i kommunal sektor

Som følge av at det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret i kommunal sektor mellom KS og LO og YS, er også lønnsoppgjøret for Ledernes medlemmer i kapittel 4 i havn.

Oljeplattform i solnedgang

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019: Sikkerhet og sårbarhet

Tirsdag 28. mai er det igjen klart for Sikkerhetsforums årskonferanse. Sett av datoen og meld deg på nå!

Charlotte Yri

Lederne gir deg kunnskap, nettverk og trygghet

Positive tall om skader på sokkelen – men Equinoruttalelser vekker bekymring

På norsk sokkel har det aldri vært registrert så få hendelser som kan gi storulykke som i 2018. Men nylige uttalelser fra Equinor om en grense for antall nordmenn blant nyansatte, vekker bekymring for fremtiden.

Medbestemmelsesbarometeret presentert: – Store forskjeller i graden av medbestemmelse

Presentasjonen av Medbestemmelsesbarometeret, som Lederne sammen med fire andre arbeidstakerorganisasjoner står bak og som utarbeides av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på Oslo Metropolitan University (Oslo Met), viser at det er relativt store forskjeller i graden av medbestemmelse i ulike bransjer.

Vervedag hos Aker Solutions i Stavanger

Tirsdag 2. april hadde alle funksjonærforeningene hos Aker Solutions vervedag på Jåttåvågen i Stavanger (Hinna).

Historisk høringsrunde i Lederne

Ønsker du som medlem å påvirke måten Lederne organiserer seg på? Da har du muligheten nå.

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet: – Forslag til endringer i arbeidstvistloven

Det vises til høring om forslag til endringer i arbeidstvistloven. Arbeidsretten og riksmekleren som institusjoner er stilt til rådighet for arbeidslivets parter. Selv om partene har en institusjon å henvende seg til, er det likevel viktig at partene også selv har en klar, og helst lik, forståelse av arbeidstvistloven. Det må være et siktemål å gjøre det lettere å finne frem i loven også for uerfarne brukere.