Søk medlemsskap

Pressemeldinger

En varslet strømkrise

– Regjeringen må snarest utvikle langsiktige og forutsigbare rammevilkår for det norske strømmarkedet. Både arbeidsgivere, arbeidstakere og privatpersoner rammes av det som fremstår som tilfeldighetens spill, og politikerne har sovet i timen, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

Her ser du en tom barnehage fra Tromsø.

– Mangfoldig barnehagetilbud viktigst

Det er positivt at statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet (KD) gir uttrykk for at private barnehager har vært og er viktige for å sikre full barnehagedekning og for å sikre mangfold og et godt tilbud til barn.

Her ser du en hånd som løfter ett kronestykke på et tårn av andre kronestykker.

Her tjener norske ledere mest

Bedrifter med utenlandske eiere lønner sine ledere 17 prosent bedre enn hva norskeide virksomheter gjør. Det kommer fram i Norsk Ledelsesbarometer 2018.

Lederne støtter faste ansettelser i nytt høringssvar til ASD

"Lederne vil innledningsvis presisere viktigheten av at hovedregelen fortsatt skal være fast ansettelse med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av den trygghet dette skaper for den enkelte arbeidstaker, er fast ansettelse viktig for å sikre god kompetanseutvikling og riktig rekruttering i norsk arbeidsliv."

Lederne støtter Sanner-utspill

Lederne støtter intensjonene i regjeringens forslag om mer fleksibilitet i utførelsen av arbeidet i staten, noe også arbeidstagerorganisasjonene Unio, YS Stat og Akademikerne har gått inn for.

Når sjefen spør om du er fornøyd med utseendet

Oslo: – Medarbeiderundersøkelser blir stadig mer personlige og nærgående. Dette kan oppleves krenkende for arbeidstakerne, advarer Jan Olav Brekke i organisasjonen Lederne.

Norske toppsjefer: – Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok!

Oslo: Arbeidsminister Robert Eriksson møter motstand fra uventet hold når han ønsker å myke opp arbeidsmiljøloven. 8 av 10 norske toppledere synes dagens lovverk gir tilstrekkelig fleksibilitet.

Bedriften din blir mer autoritær

Oslo: Hele to av tre norske arbeidsplasser har fått et mer autoritært klima de siste årene, ifølge en fersk måling. – Stadig flere bedrifter belønner lydige undersåtter, og straffer de som har motforestillinger, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Ansattes rettigheter svekkes: Personalavdelingen på vei ut av norsk arbeidsliv

Personalavdelinger i norske bedrifter skiftes i stor skala ut med amerikanskinspirerte HR-avdelinger. - To av tre opplever de nye personalavdelingene som et rent serviceorgan for toppledelsen, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Individuell målstyring ødelegger norsk arbeidsliv: Advarer sterkt mot nye ledelsesverktøy

Norsk Ledelsesbarometer 2012 avslører at nye HR-verktøy og styringsmodeller fra USA gir store og negative konsekvenser for norsk arbeidsliv. Halvparten av norske ledere mener omorganisering i egen bedrift har påvirket arbeidsmiljøet negativt.