Meklingen i sokkeloppgjøret 2020: Informasjon ved en eventuell streik

Meklingen i sokkeloppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass startet mandag 28. september. Blir det ikke enighet innen midnatt natt til onsdag 30. september, tar Lederne ut 43 medlemmer i streik på Equinor-installasjonen Johan Sverdrup fra onsdag 30. september.

Sokkeloppgjøret 2020: Meklingen har startet

Mekling på sokkeloppgjøret startet mandag formiddag på Sola, og har frist ved midnatt tirsdag 29. september. Om ikke partene kommer til enighet vil 43 medlemmer av Lederne på Equinor-plattformen Johan Sverdrup bli tatt ut i streik.

Nytt medlemsdemokrati for Lederne er vedtatt

Det nye medlemsdemokratiet ble vedtatt på Ledernes ekstraordinære kongress. Mer info vil bli tilgjengelig når vedtekter, bestemmelser og endringer er oppdatert og publisert på våre hjemmesider.

Lederne varsler plassfratredelse for 43 medlemmer på sokkelen

Lederne og Norsk olje og gass møtes til mekling på sokkeloverenskomsten hos Riksmekleren i Stavanger mandag 28. og tirsdag 29. september. Hvis det ikke blir enighet i meklingen blir det streik på sokkelen.

Mekling i sokkeloppgjøret berammet til 28. og 29. september

Etter bruddet i forhandlingene på sokkelavtalen med Norsk olje og gass tirsdag 8. september har Riksmekleren berammet mekling 28. og 29. september.

Lederne avholder historisk ekstraordinær kongress

Torsdag 24. og fredag 25. september samles Ledernes kongressdelegater på Gardermoen til ekstraordinær kongress for å følge opp det historiske kongressvedtaket fra 2019 da en enstemmig kongress vedtok ny struktur for medlemsdemokratiet.

Tropisk utflukt for Stavanger-avdelingen

Som en konsekvens av Covid-19 har det sosiale livet tørket litt opp. Da er det ekstra forfriskende å ta en samlende tur til en grønn oase der plantelivet blomstrer. Stavanger-avdelingen hadde nylig en frodig og fin tur i hagene til Flor&Fjære. Det ga mersmak for medlemmene.

Historikk fra avdeling Longyear City

Gjennom nesten hele vinterhalvåret var forbundet avskåret fra kontakt med avdelingen på Svalbard på grunn av isforhold, lang avstand og stengte reisemuligheter.

– Lederne gir meg jobbtrygghet i usikre tider

– Jeg meldte meg inn i arbeidstakerorganisasjonen Lederne for å få trygghet på jobben. Der har jeg tilgang til dyktige tillitsvalgte og advokater. Det er godt å vite at jeg har dem i ryggen hvis jeg skulle få problemer på jobben, sier Ingelill Handeland Eide.

Avtale

Mekling i flere tariffområder utenfor Ledernes tariffavtaler

Mange av lønnsoppgjørene innenfor tariffområdene til LO og YS har gått til mekling. Dette medfører at det er en reell streikefare som indirekte vil kunne påvirke Ledernes medlemmer.