Søk medlemsskap

Region Sør

Her ser du et julekort med en smilende snømann med hatt på hodet og skjerf rundt halsen.

Julehilsen fra Lederne

Julen 2017 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke. Det er også en tid for refleksjoner rundt året som har gått og året som står foran oss.

Her vises logoen til Kirkens bymisjon. Et kristent kors over et bybilde

Ledernes ansatte gir årets julegave til Kirkens Bymisjon

Ledernes ansatte tildeler Kirkens Bymisjon årets julegave i år, og håper at den vil komme til gode for de som trenger det aller mest i juletiden.

Petter «Uteligger» bergtar Skien i januar!

Gjennom TV2 har Petter "Uteligger" Nyquist hjulpet noen av samfunnets mest sårbare til å ta lederskap i egne liv. Onsdag 17. januar forteller han sin historie på SittNed i Skien! Avdeling Grenland inviterer til foredrag og rekrutteringsmøte for sine medlemmer og oppfordrer samtidig å ta med seg to potensielle Lederne-medlemmer.

Vi streamer Ledernes årskonferanse på Facebook

Hvis du ikke er påmeldt Ledernes årskonferanse, så ikke fortvil. Det aller meste av Ledernes årskonferanse vil være tilgjengelig ved hjelp av live streaming via Facebook. Nedenfor gir vi deg hjelp til å klare det.

Ledernes svar på høring om VTA

Lederne avga svar på høring om forskrift for forsøk med tiltak om varig tilrettelagt arbeid (VTA) tirsdag 31. oktober.

Viktig melding til medlemmene våre!

Idag kl. 13 sender Lederne og leverandøren Netigate ut en medlemsundersøkelse til alle betalende medlemmer på SMS. Det tar 3 til 5 minutter å svare på den, og vi håper nettopp du tar deg tid til å svare. Dine innspill er viktige, og de vil påvirke Ledernes fremtid.

Lederne støtter faste ansettelser i nytt høringssvar til ASD

"Lederne vil innledningsvis presisere viktigheten av at hovedregelen fortsatt skal være fast ansettelse med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av den trygghet dette skaper for den enkelte arbeidstaker, er fast ansettelse viktig for å sikre god kompetanseutvikling og riktig rekruttering i norsk arbeidsliv."

Lederne støtter Sanner-utspill

Lederne støtter intensjonene i regjeringens forslag om mer fleksibilitet i utførelsen av arbeidet i staten, noe også arbeidstagerorganisasjonene Unio, YS Stat og Akademikerne har gått inn for.

Internasjonale nettverk for arbeid og studier blir stadig viktigere

Har du lyst til å bli en mentor for yngre arbeidstagere fra hele Europa? Eller er du en yngre arbeidstager som har lyst til å arbeide innenfor noen av de største bransjene internasjonalt? FECCIA er en internasjonal føderasjon under CEC European Mangers, der Lederne er medlem, og det vil bli mulig å søke på mentorstillinger som blir utlyst rett før jul.

Oversiktsbilde over Vossevangen fra sør

Konferanse for offentlig sektor – 6. – 7. november!

Lederne holder en innholdsrik og inspirerende konferanse for ansatte i offentlig sektor på Fleischer's Hotell på Voss! Meld deg på denne konferansen og la deg utfordre av våre spennende og kunnskapsrike foredragsholdere som vil sette rollen din inn i en større sammenheng, og gi deg nye innfallsvinkler på din egen jobbhverdag!