Søk medlemsskap

Region Sør

Informasjon om bestemmelser som følge av streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik, eller det skulle bli streik blant Ledernes medlemmer.

Lederne markerte kvinnedagen i Bergen og Oslo

I både Bergen og Oslo har Lederne holdt arrangementer som engasjerer kvinner fra hele landet. I Bergen inviterte Lederne, Bergen Næringsråd og NITO til et frokostseminar med noen av Bergens viktigste stemmer som hver for seg jobber for et mer likestilt samfunn. I Oslo holdt Lederne en stjernespekket 8. mars-konferanse - "Kvinner og ledelse".

Stortingsmøte med Møre og Romsdalsbenken om Rolls Royce-salg

Lederne var på Stortinget, med flere andre organisasjoner, og møtte Møte og Romsdalsbenken idag angående Rolls Royce Maritims planlagte salg.

– Viktig med beredskapsbase på Svalbard

- En forutsetning for at fremtidig aktivitet rundt Svalbard, det være seg turisme, transport- og olje- og gassvirksomhet, skal være sikrest mulig, er at det bygges opp en beredskapsbase i Longyearbyen på Svalbard. I dag er ikke denne sikkerheten tilstrekkelig ivaretatt. En kan jo bare tenke seg hvilke utfordringer en brann, en skipskollisjon, en grunnstøting, eller andre alvorlige ulykker hvor turistskip med tusenvis av passasjerer er involvert, vil innebære i dette området.

Møter næringsministeren om Rolls Royce-salg

Sammen med representanter fra NITO, FLT, Fellesforbundet, Negotia og Tekna, møter forbundsleder Audun Ingvartsen, nestleder Liv Spjeld By og hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag 22. februar om det planlagte salget av marinedivisjonen til Rolls Royce.

– Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker

Lederne stiller seg kritisk til utvidelsen av søndagsåpne butikker. Uttalelsen er basert på meningsmålinger og signaler fra deres egne medlemmer.

Fra tvangsmulkter til seier over kommunen

Etter at kommunen hadde godkjent huseierens bruk av glasert takstein, ble det nye taket lagt. Etter klage fra fylkeskulturmyndighetene gikk kommunen så tilbake på sin egen godkjenning, og truet Lederne-medlemmet Geir Ove Nordnes med tvangsmulkter og takrivning. Nylig vant han endelig frem med hjelp fra Ledernes juridiske bistand, etter en årelang kamp mot Porsgrunn kommune.

Her ser du et julekort med en smilende snømann med hatt på hodet og skjerf rundt halsen.

Julehilsen fra Lederne

Julen 2017 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke. Det er også en tid for refleksjoner rundt året som har gått og året som står foran oss.

Her vises logoen til Kirkens bymisjon. Et kristent kors over et bybilde

Ledernes ansatte gir årets julegave til Kirkens Bymisjon

Ledernes ansatte tildeler Kirkens Bymisjon årets julegave i år, og håper at den vil komme til gode for de som trenger det aller mest i juletiden.

Petter «Uteligger» bergtar Skien i januar!

Gjennom TV2 har Petter "Uteligger" Nyquist hjulpet noen av samfunnets mest sårbare til å ta lederskap i egne liv. Onsdag 17. januar forteller han sin historie på SittNed i Skien! Avdeling Grenland inviterer til foredrag og rekrutteringsmøte for sine medlemmer og oppfordrer samtidig å ta med seg to potensielle Lederne-medlemmer.