Entreprenører olje og gass

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Entreprenører olje og gass.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Entreprenører olje og gass er Christen Wallekjær Olsen (e-post christen@lederne.no, tlf. 982 88 862).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 13.april 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Jenny Fortun, e-post jenny@fortun.eu, tlf 990 17 348

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og ingen månedlig avdelingskontingent ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.