Møre og Romsdal

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Møre og Romsdal.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Møre og Romsdal er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 03.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Dagfinn Ertresvåg, e-post dagfinn.ertresvaag@amexgbt.com, tlf 952 79 340

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her .

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.