Nordland

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Nordland.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Nordland er Trond Jakobsen (e-post trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 24.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er  Yngve Magnussen, e-post ymag@online.no , tlf 918 13 396

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 30,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.