Østfold

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Østfold.

I tiden fremover vil det her komme informasjon om etableringen av det nye medlemsdemokratiet og det som berører den nye avdelingen i denne prosessen.

Støtte fra sekretariatet

Hver avdeling er tildelt en rådgiverressurs til disposisjon både under etableringen og senere når avdelingen er kommet i drift.

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Østfold er Christen Wallekjær Olsen (e-post christen@lederne.no, tlf. 982 88 862).

Etableringsmøte

Alle medlemmer i avdelingen får eller har fått invitasjon til påmelding for å delta på etableringsmøte. Etableringsmøte for den nye avdelingen avholdes torsdag 09.februar 2021 kl. 18:00.

Agenda på etableringsmøtet vil være valg til en rekke verv, samt fastsettelse av avdelingskontingent.

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling til hvem som skal besitte de nye vervene. Denne innstillingen vil være utgangspunkt for valgene på etableringsmøtet.

Innstillingen fra valgkomiteen finner du her