Østfold

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Østfold.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Østfold er Christen Wallekjær Olsen (e-post christen@lederne.no, tlf. 982 88 862).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 17.mars 2021.

Signert møteprotokollen finner du her.

Avdelingens leder er Jannike Kvamme, e-post jannike_kv@hotmail.com , tlf 455 10 516

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 30,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.