Samvirke

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Samvirke.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Samvirke er Trond Jakobsen (e-post trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 20.april 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Ole André Leivdal, e-post ole.andre.leivdal@coop.no , tlf 911 10 635

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 70,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.