Samvirke

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Samvirke.

I tiden fremover vil det her komme informasjon om etableringen av det nye medlemsdemokratiet og det som berører den nye avdelingen i denne prosessen.

Støtte fra sekretariatet

Hver avdeling er tildelt en rådgiverressurs til disposisjon både under etableringen og senere når avdelingen er kommet i drift.

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Samvirke er Trond Jakobsen (e-post trond@lederne.no, tlf. 480 23 162).

Etableringsmøte

Alle medlemmer i avdelingen får eller har fått invitasjon til påmelding for å delta på etableringsmøte. Møtet for den nye avdelingen avholdes tirsdag 20. april 2021 kl. 16:00.

Agenda på etableringsmøtet vil være valg til en rekke verv, samt fastsettelse av avdelingskontingent.

Valgkomiteens innstilling til valg

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling til hvem som skal besitte de nye vervene. Denne innstillingen vil være utgangspunkt for valgene på etableringsmøtet.

Innstillingen fra valgkomiteen finner du her