Stor-Oslo

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Stor-Oslo.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Stor-Oslo er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 02.mars 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Anne Gro Engen, e-post annegro_engen@yahoo.no , tlf 917 97 527

Stor-Oslo`s e-post adresse er storoslolederne@gmail.com

På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, og en månedlig avdelingskontingent på kr. 40,- ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.