Teknikere olje og gass

Her oppdateres informasjon om den nye avdeling Teknikere olje og gass.

Støtte fra sekretariatet

Ansvarlig rådgiver for sekretariatsstøtte til avdeling Ledere olje og gass er Ragnar Vågen (e-post ragnar@lederne.no, tlf. 911 47 914).

Etableringsmøte og nytt avdelingsstyre

Etableringsmøte ble avholdt 29.april 2021.

Signert møteprotokoll finner du her.

Avdelingens leder er Hans Fjære Øvrum, e-post hafjov@equinor.com , tlf 971 41 580

.På møtet ble vervene i den nye avdelingen besatt, men ingen månedlig avdelingskontingent ble vedtatt.

Hvem som besitter øvrige styreverv i avdelingen og sentrale verv som er valgt fra avdelingen, vil du finne her.

Videre arbeid i avdelingen

Avdelingsstyret vil fram til midten av juni 2021 fungere som et interimsstyre inntil de gamle avdelingene er formelt avviklet. I mellomtiden vil avdelingsstyret forberede og planlegge ulike forhold knyttet til det framtidige arbeidet i avdelingen.