Rekrutter nye Ledernemedlemmer!

Lederne ønsker å være en organisasjon for enda flere. Nå oppfordres du til å bli med på dugnaden for å få til det. På denne siden kan du lese om og delta på de ulike rekrutteringskampanjene. Og det skal selvsagt premieres!

Kjenner du en kollega, en venn eller en annen bekjent du mener kan dra nytte av et medlemskap i Lederne? Da bør du lese videre.

Vi trenger en god vekst fremover for å få enda bedre innflytelse på arbeidsplasser og på den politiske arenaen, og ikke minst for å videreutvikle og gjøre organisasjonen for ledende og betrodde ansatte enda bedre. For å få til det, oppfordrer vi deg til å delta på våre rekrutteringskampanjer.

For hvert nye medlem du rekrutterer, får du et nytt «lodd». Det blir delt ut premier både underveis og på slutten av året – hvor hovedpremien deles ut.

Årets hovedpremie er en opplevelsestur til Brasil med en sjekk på kr. 50.000 som skal overrekkes mødrehjemmet i Abrigo på vegne av Ledernes medlemmer! OBS: Vinner ble trukket i begynnelsen av desember 2017.

Rekrutter og vinn drømmetur til Brasil!

Rekrutter og vinn drømmetur til Brasil!

Vi har også en drikkeflaskekampanje gående – les mer om den her!

Knips Ledernes drikkeflaske og vinn flotte premier!

Det hele er såre enkelt

Fyll inn feltene for rekruttering på innmeldingsskjemaet her!

Spørsmål eller kommentarer?

Kontakt markedsansvarlig Anette Light på epost anette.light@lederne.no eller tlf. 906 60 127.

Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

  • yrkesaktive
  • studenter/lærlinger
  • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

 

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
475 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring)
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år