Utvalg for samfunnsutvikling

Utvalg for samfunnsutvikling på studietur i London.

17. desember 2013 var Ledernes utvalg for samfunnsutvikling på besøk hos Statoils i London. Her fikk utvalget et innblikk i Statoils tanker om sin internasjonale fremtid.

Mongstads fremtid: – Litt mer enn håp i hengende snøre

- Det er farlig å ta en så kunnskapsintensiv bedrift som Statoil Mongstad for gitt, og vi som politikere må sørge for at deres rammebetingelser ikke blir en hemsko i en global konkurranse, slik situasjonen er i dag.

Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk

Husnes ved innløpet til Hardangerfjorden er et lite sted med en stor bedrift - Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL) har de siste tre årene permittert halve arbeidsstokken som følge av finanskrisen. Selv om bedriften og lokalpolitikere nå er mer positive enn på lenge, frykter de at særnorske avgifter gjør at bedriften mister internasjonal konkurransekraft.

Studietur til Brüssel

Regionutvalget for Ledernes region Olje og gass og Ledernes utvalg for samfunnsutvikling gjennomførte i slutten av august en studietur til Brussel. Hensikten med turen var å bli oppdatert på hvordan den europeiske lederorganisasjonen CEC jobber og hvordan norske myndigheter samt NHO setter fokus på norsk industri mot EU.

Debatten om konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen: – Dramatisk negativt for Nordland

- I 1970 hadde både Rogaland og Nordland 237.000 innbyggere. I 2010 bodde 235.000 i Nordland og 420.000 i Rogaland. Vi opplever fraflytting, nedbygging av primærnæringer og forgubbing. Dette er dramatisk, og debatten dysses ned selv om 80 prosent av Stortingspolitikerne ønsker konsekvensutredning.

Alle kortene må på bordet i nord

- At vi i det hele tatt diskuterer om vi skal innhente informasjon, fremstår som en fallitt for en åpen, moderne stat. Leverandørindustrien trenger forutsigbarhet for å bestemme hvor mye kompetanse og kapital som skal settes inn på norsk sokkel, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Dør norsk industri?

Sør-Vestlandet risikerer å miste 1.000 arbeidsplasser og over en halv milliard kroner i kommunale inntekter om de fire smelteverkene på Karmøy, Kvinnherad, Sauda og Odda flagger ut, noe en nølende energipolitikk ser ut til å bidra til.

Utvalg for samfunnsutvikling takket av Inge Olav Ljostad

Etter forrige års kongress ble de forskjellige utvalg i forbundet forandret på hva gjelder deltakere. Dette gjaldt også utvalg for samfunnsutvikling.

Dystre fremtidsutsikter på Ledernes industrikonferanse

Man kunne høre den berømte knappenålen falle når deltakerne på Ledernes industrikonferanse ble presentert mulige konsekvenser av finanskrisen.