Dystre fremtidsutsikter på Ledernes industrikonferanse

Man kunne høre den berømte knappenålen falle når deltakerne på Ledernes industrikonferanse ble presentert mulige konsekvenser av finanskrisen.

Tekst & foto: Sverre Simen Hov

– Kriseforløpet denne gang er verre enn det vi så før krisen som ledet til depresjonen på 1930-tallet. Ledigheten stiger blant annet langt hurtigere nå enn da, og et mulig scenario av finanskrisen er at redningspakkene leder til proteksjonisme. Det kan igjen føre til større konflikter mellom nasjonene, slik vi så før utbruddet av andre verdenskrig, fortalte Carsten Beck fra Institutt for fremtidsforskning i København.

– Jeg håper dette ikke høres for dystert ut, men slik er situasjonen. Vi er ikke blitt klokere enn det vi var før finanskrisen på 30-tallet. Så å si alle ”eksperter” har tatt feil om finanskrisen, og jeg er meget skeptisk til at disse fortsatt presenteres av mediene som eksperter. Finanskrisen er alvorlig, og vi i Institutt for fremtidsforskning er bekymret for utviklingen, fortalte Beck til de over 70 tilhørerne som arbeider i alt fra barnehager til tung industri.

Trenger en Obama i Norge
Områdeleder og konferanseansvarlig Norvald Holte åpnet industrikonferansen, før ordfører Fabian Stang ønsket velkommen til Oslo. Forbundsleder Jan Olav Brekke dro linjene fra det som har skjedd i USA de siste månedene til det som skjer her hjemme.
– Det er helt sikkert at verden vil se annerledes ut på den andre siden av finanskrisen enn da vi gikk inn i den. I Norge har vi mulighet til å ta kvantesprang innen blant annet miljøteknikk. Dessverre er det ikke lett å få øye på norske politikeres store visjoner for norsk næringspolitikk. Vi, og resten av Europa, trenger politikere av Obamas kaliber, mente Brekke.

Tomme ordrebøker
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, fortalte at alle ”hans” bransjer med få unntak har analyser på at situasjonen vil bli mye verre utover i 2009. Ordrebøkene er tomme.
– Vi går inn i en periode der hjemmemarkedet har sviktet, men det verste er at eksportmarkedet har kollapset. Selv om situasjonen normaliseres i Norge er det ingenting som tyder på at eksportmarkedene stabiliseres. Mulighetene våre ligger i å gjøre norsk teknologi mest mulig teknologidreven og det faktum at norske industriarbeidere er meget kompetente, sa Lier-Hansen.

Den norske samfunnsmodellen
Erland Skogli, direktør for NHO Næringspolitikk, snakket om omstilling, innovasjon og muligheter i krisetider, mens Olav Akselsen, leder for Stortingets utenrikskomité og tidligere næringsminister for Arbeiderpartiet kom rett fra Arbeiderpartiets landsmøte og snakket om den norske samfunnsmodellen.
– Kun én ting har økt mer enn kjøpekraften i Norge, og det er misnøyen, poengterte Akselsen.

Humoristiske pauser
Andre foredragsholdere på konferansen var sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities som hadde et mer optimistisk syn på krisen, og leder Frederic Hauge i Bellona, som poengterte de miljømessige mulighetene som finanskrisen kan gi.
– Det har ikke vært mange hyggelige nyheter fra klimaforskerne de siste årene. Bellonas budskap har blitt stadig mer radikalt og brutalt, rett og slett fordi det har vært nødvendig for å vekke politikere og næringslivsledere. Jeg er livredd for at politikerne skal møte denne krisen med å flytte kompetanse fra privat næringsliv til offentlig sektor, eksempelvis at ingeniører blir til hjelpepleiere. Vi trenger all kompetansen i industrien for å videreutvikle miljøteknologien, sa Hauge, som oppfordret Lederne til å fronte denne saken. Han mente det var bedre ressursbruk å påvirke norske politikere via Brüssel enn ved å drive lobbyarbeid på Stortinget.

Hele tiden øste Ingrid Bjørnov av sitt kreative jeg og ga den alvorstunge forsamlingen velkomne humoristiske pauser. Ledernes utvalg for samfunnsutvikling hadde lagt ned en stor jobb som resulterte i at arrangementet i Oslo 21. april ble svært vellykket.

Carsten Beck fra Institutt for fremtidsforskning i København.
Olav Akselsen (Arbeiderpartiet), leder for Stortingets utenrikskomite og tidligere næringsminister.
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.
Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.
Ingrid Bjørnov var konferansier og sørget for at konferansen med det alvorstunge temaet ble uforglemmelig.
Oslos ordfører Fabian Stang (Høyre) ønsket Ledernes industrikonferanse 2009 velkommen til Oslo.
Publisert i Uncategorized