industrikonferansen2web

Bellonaleder Frederic Hauge sa på Ledernes industrikonferanse at han er livredd for at politikerne skal møte finanskrisen med å flytte kompetanse fra privat næringsliv til offentlig sektor, eksempelvis at ingeniører blir til hjelpepleiere. - Vi trenger all kompetansen i industrien for å videreutvikle miljøteknologien, sa Hauge, som oppfordret Lederne til å fronte denne saken.