industrikonferansen3web

Olav Akselsen (Arbeiderpartiet), leder for Stortingets utenrikskomite og tidligere næringsminister.