Utvalg for samfunnsutvikling takket av Inge Olav Ljostad

Etter forrige års kongress ble de forskjellige utvalg i forbundet forandret på hva gjelder deltakere. Dette gjaldt også utvalg for samfunnsutvikling.

Leder for Ledernes utvalg for samfunnsutvikling, Norvald P. Holte (t.h.), takker Inge Olav Ljostad for mange års innsats i utvalget.

Tekst & foto: Norvald P. Holte

Mangeårig medlem Inge Olav Ljostad ble behørig takket av tidligere i år etter mange års innsats i utvalget. Utvalg for samfunnsutvikling takker så mye for alle bidrag, både til konferansene, under møtene, tilrettelegging av foredragsholdere m.m. og ønsker lykke til videre med andre oppdrag.