utvalgljostad

Leder for Ledernes utvalg for samfunnsutvikling, Norvald P. Holte (t.h.), takker Inge Olav Ljostad for mange års innsats i utvalget.