Krever omlegging i norsk energi- og klimapolitikk

Husnes ved innløpet til Hardangerfjorden er et lite sted med en stor bedrift - Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL) har de siste tre årene permittert halve arbeidsstokken som følge av finanskrisen. Selv om bedriften og lokalpolitikere nå er mer positive enn på lenge, frykter de at særnorske avgifter gjør at bedriften mister internasjonal konkurransekraft.

Tekst: Sverre Simen Hov
Foto: Geir Berntzen

Ledernes utvalg for samfunnsutvikling, som har arrangert industrikonferanser siden 2004, gjorde en solid jobb da de 16. februar arrangerte konferanse for 100 deltakere i kulturhuset på Husnes. Her var det innlegg fra industrien, kraftleverandører, stortingspolitikere, fylkespolitikere og lokalpolitikere, mens lattermusklene ble trimmet av Torolf Nordbø (Han Innante).

Fokuset for konferansen var hvor avhengig aluminiumsindustrien og annen kraftintensiv industri er av forutsigbarhet i avgifter og tilgang på energi, samt hvor sårbare mange samfunn på Vestlandet er når industrien opplever usikkerhet. SØRAL har hatt tøffe år med stenging av den ene av de to smeltehallene, permitteringer og omstilling. Energi utgjør rundt 40 prosent av bedriftens totalkostnader, og konkurrenter utenfor EU og EØS rammes ikke av CO2-avgift.

Total forvirring om rammevilkårene
Administrerende direktør ved SØRAL, Per Øyvind Sævartveit, dro frem aluminiumens styrke som nærmest helt resirkulerbar og at den derfor bidrar positivt i verdens energibank. Han var svært klar i sin tale om den norske industripolitikken.

– Jeg vil kreve en omlegging av kursen i energi- og klimapolitikken, slik at åpenbare og fornuftige løsninger kan realiseres. Økonomi og sunn fornuft må inn i klimapolitikken. Det hersker total forvirring om fremtidige rammevilkår, og deler av klimapolitikken står i veien for fornuftig næringsutvikling. Norsk industri er blant de mest energieffektive i verden, sa Sævartveit.

– Det er avgjørende at vi får kompensasjonsordninger for CO2-avgiften for at vi skal kunne operere under like vilkår som våre konkurrenter.

Sårbar kommune
Ordfører i Kvinnherad kommune, Synnøve Solbakken (Ap), ønsket velkommen til Husnes, som ikke er langt fra Odda. Odda har med full tyngde opplevd konsekvensene av industridød.

– Vi er en industrikommune med lange tradisjoner for blant annet aluminiumsproduksjon og skipsbygging. Men vi er sårbare, og har merket godt permitteringene ved SØRAL. Norge må få samme avgiftsvilkår når det gjelder CO2 som resten av verden, sa hun.

Uforutsigbare politiske beslutninger
Ledernes forbundsleder Jan Olav Brekke sa i sitt innlegg at det ikke lenger er slik at norsk kraftintensiv industri har forutsigbarhet.

– SØRAL er et eksempel på det. Politiske beslutninger bidrar direkte eller indirekte til at industrien sliter. Industripolitikken må henge sammen med det som gjøres i andre land, også på miljøavgifter. Det er ikke en særlig miljøvennlig politikk at norske virksomheter på grunn av særnorske avgifter må etablere seg i andre land der kraften kommer fra helt andre kilder enn vannkraft, sa Brekke.

Skjebnefellesskap mellom kraft og industri
Direktør for energi- og klimapolitikk i Statkraft, Eivind Heløe, la i sitt innlegg vekt på skjebnefellesskapet mellom industrien og kraftleverandørene. Han hevdet at Norge var i starten av en formidabel vekst av fornybar energi, og sa at det er realistisk å nå målene innen 2020.

Hans argumenter om at Norge er avhengig av kraftkablene til kontinentet skapte imidlertid debatt i salen og blant andre innledere.
– De to siste vintrene har vært kalde, og vi har derfor vært avhengig av kablene for å importere kraft. Kabler virker markedsstabiliserende – vi får mer stabile priser og tilgang på kraft, sa Heløe.

Stor industrifiendtlighet
Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi mente at den typen industri som SØRAL representerer er nødvendig for miljøet.

– Det beste miljøtiltaket vi kunne gjort for verden hadde vært å satse knallhardt på aluminiumsindustrien. Dette er en svært kompetanseutviklende industri, og vi er verdensledende.

– I dag er det største problemet industrifiendtligheten vi har utviklet her i landet, særlig på Østlandet. Det er uendelig vanskelig å nå frem med budskapet om hvor viktig denne typen industri er for landet. Vi ser i dag en sterk todeling av økonomien der alt som har med olje å gjøre går bra. Men den dagen oljeprisen igjen er på 30 dollar fatet trenger vi industri som kan stå på egne ben.

– Når EU åpner opp, og alle sier at det handlingsrommet det gir skal brukes, er det viktig at vi finner løsninger som gjør det mulig å drive kraftintensiv industri i Norge. Dette er bærekraftig industri basert på ren kraft. Derfor må vi styrke den og hegne om de arbeidsplassene den gir, sa Sande.

Forutsigbarhet helt nødvendig
Første nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Siri Meling (H), sa at todelingen i norsk industri der det investeres enormt i oljeindustrien mens kraftintensiv industri sliter, gir store utfordringer.

– Denne industrien krever mye kapital, og da er forutsigbarhet i rammebetingelsene helt nødvendig, understrekte hun.

Venter på EU
Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hordaland fylkesting, Ruth Grong, konkluderte med at alle parter hadde en stor jobb å gjøre, og at man nå kun venter på at EU skal bestemme seg.

– Jeg har lenge jobbet for SØRAL og er imponert over engasjementet og kunnskapen her. Jeg har stor respekt for usikkerheten de ansatte har levd med de siste årene. SØRAL er en av de viktigste bedriftene i Hordaland, sa hun.

Mot slutten av konferansen var Ledernes kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov ordstyrer for en paneldebatt med alle innlederne, der salen fikk mulighet til å stille spørsmål. Engasjementet var stort.

Paneldebatten på slutten av konferansen. F.v. Eivind Heløe (Statkraft), Jan Olav Brekke (Lederne), Siri Meling (Høyre), Ruth Grong (Arbeiderpartiet), Per Øyvind Sævartveit (SØRAL), Leif Sande (Industri Energi) og Synnøve Solbakken (Kvinnherad kommune).
Per Øyvind Sævartveit, adm.dir. ved SØRAL.
Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune.
Ruth Grong, gruppeleder for Ap i Hordaland fylkesting.
Siri Meling (H), 1. nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité.
Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.
Leif Sande, forbundsleder i LO-forbundet Industri Energi.
Eivind Heløe, direktør for energi- og klimapolitikk i Statkraft.
Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i Lederne og ordstyrer for paneldebatten.
Engasjement blant de 100 tilhørerne i kulturhuset på Husnes.
Han Innante (Torolf Nordbø – t.h.) trimmet lattermusklene og hadde for anledningen med seg Sjur (t.v.).