husnes12web

Han Innante (Torolf Nordbø - t.h.) trimmet lattermusklene og hadde for anledningen med seg Sjur (t.v.).