husnes1web

Leder for Ledernes utvalg for samfunnsutvikling, Norvald P. Holte.