husnes9web

Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i Lederne og ordstyrer for paneldebatten.