mongstad3web

Ketil Solvik-Olsen (stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet).