mongstad4web

Odd Søreide, medlem av Lederne og primus motor for folkemøtet på Mongstad.