mongstad5web

Karl Kolstad, forfatter og Mongstadhistoriker.