Utvalg for samfunnsutvikling på studietur i London.

17. desember 2013 var Ledernes utvalg for samfunnsutvikling på besøk hos Statoils i London. Her fikk utvalget et innblikk i Statoils tanker om sin internasjonale fremtid.

Utvalget ble tatt i mot av Kirsten Haigh, Consultant adm. services, og Sigmund Helland, vice president – business development. Helland ga ett innblikk i Statoils historie, dagens strategi, samt utfordringer og muligheter som ligger i fremtiden.

I dag har Statoil inntatt førersetet med en teknologifokusert oppstrømsstrategi. Det vil si at fokuset ligger på å lette og utvikle oljebransjen. En måte Statoil gjør dette på er for eksempel å selge seg ut av bensinstasjoner, og heller satse på en utvikling av produkter og olje- og gassvirksomheten. Et alternativ det jobbes mye med er vindkraft.

Videre fikk utvalget en innføring i hvilke områder Statoil ser for seg kan bli viktige i fremtiden. Her står blant annet Tanzania på listen for et nytt eventyr. Bakgrunnen for dette er at Tanzania sees på som en fremtidig leverandør til Asia.

Caroline Luker presenterer trender.
Caroline Luker presenterer trender.

Nedsalg er en trend.

Caroline Luker, advisor strategi, og Huw Bevan, senior analyst strategy, ga utvalget en presentasjon av forandringer i bransjen det siste året. Her fikk utvalget et innblikk i hvilke resultater Statoil og konkurrentene har fått i løpet av året. En trend som ble tydeliggjort er at flere av selskapene nå har fokus på å skille raffinerier og resten av selskapet, men at ingen vil forlate raffineriene helt. Som et resultat av dette danner selskapene viktige verdikjeder. Her står bedring av kommunikasjon sentralt. Et eksempel på et selskap som har gjort nettopp dette er Conoco Phillips.

Luker og Bevan presenterte også en trend som viser at flere selskaper, inkludert Statoil, har flere planer om nedsalg i årene som kommer. Tidligere i år har man kunnet lese i både norske og internasjonale medier at Statoil har solgt seg ned på norsk sokkel. På spørsmål om hvilken rolle norsk sokkel vil ha for Statoil og andre selskaper i fremtiden sa de to at norsk sokkel har vært fundamentet i oppstarten av Statoil og at det også vil være viktig i fremtiden. En begrunnelse for nedsalg er at man skal opprettholde inntekt, gjeld og eventuelt minimere eller øke forpliktelser og tilstedeværelse i de ulike prosjektene.

Les også: Statoil selger seg ned på norsk sokkel – Lederne reagerer.

Besøket ble avsluttet med et eget utvalgsmøte hvor utvalget diskuterte innholdet på besøket hos Statoil i London, samt aktiviteter for medlemmer det kommende året.