– Pensjon er ikke så vanskelig!

En svært engasjert Alexandra Plahte, profilert pensjonsrådgiver, understreket for Ledernes seniorkonferanse at pensjon ikke er så vanskelig så lenge man går inn for å sette seg inn i det. Enigheten fra salen var ikke helt unison.

Tekst & foto: Sverre Simen Hov

– Mange opplever pensjonsberegningen som vanskelig. Men selv om du bare er 30 år og det er lenge til du skal gå av med alderspensjon bør du regne på din pensjon. Du vet aldri når det smeller og du kanskje må gå av med uførepensjon, og prinsippene i forhold til alderspensjonen er de samme. Også arbeidsgivere må sette seg nøye inn i dette siden den nye pensjonsreformen betyr mye større fleksibilitet for de ansatte, understreket Plahte.

Ledernes seniorpolitiske utvalg, med leder Bjørg Gjelsten i spissen, fikk en velfortjent pangstart med sin første seniorkonferanse på Hotel Bristol i Oslo 3. februar 2011. De fire engasjerte foredragsholderne er blant Norges mest kunnskapsrike på den nye pensjonsreformen som trådte i kraft ved nyttår, og spørsmålene fra de nær 50 møtedeltakerne var mange. Presentasjonsnotatene til de ulike foredragsholderne legges ut på denne siden når de er klare.

NAV lokalt er døråpneren
– De definitive vinnerne av den nye pensjonsreformen, forutsatt at de oppfyller vilkårene, er de som står i arbeid til de er 67 år eller eldre, påpekte Plahte.

Svein Sannes, leder for NAV Trygd, gikk gjennom pensjonsreformen i praksis. Han viste at NAV hver måned betaler ut 15 milliarder kroner i pensjon til vel én million brukere. Av disse er 650.000 alderspensjonister, 300.000 uførepensjonister og 25.000 AFP-pensjonister.
– Sjekk www.nav.no, kontakt ditt lokale NAV-kontor, ring telefon 800 33 166 eller send e-post til post@nav.no når du har behov for hjelp i forhold til din pensjon, var hans klare oppfordring.

Knut K. Bjørgaas, prosjektleder i Storebrands pensjonsreformprosjekt, gikk gjennom endringene i pensjonsreformen.
– Hovedprinsippet i den nye folketrygden er at arbeid skal lønne seg. Virkningen av de nye opptjeningsreglene avhenger blant annet av når man er født.

Bedriftene trenger seniorene
Kari Østerud, nytilsatt direktør for Senter for Seniorpolitikk (SSP), poengterte at vi har fått et regelverk som på grunn av den økte fleksibiliteten gjør at den enkelte arbeidsgiver må ha et mer aktivt forhold til sine ansatte.
– Vi trenger ikke en bevisst seniorpolitikk for å være snill mot seniorene, men fordi bedriften og samfunnet trenger seniorenes kompetanse og erfaring, sa hun.

SSPs årlige ”seniorbarometer” viser kanskje overraskende at jo eldre man blir, jo lenger ønsker man å jobbe.
– Samfunnet trenger seniorer for å få jobben gjort, og veldig mange seniorer kan og vil arbeide lenger. Jeg tror vi ser en holdningsendring i samfunnet der eldre arbeidstakere blir mer og mer akseptert, sa Østerud.

Og ja, med den nye reformen er det mulig å jobbe 100 prosent og ta ut 100 prosent pensjon. Du får imidlertid da en økt skatteprosent der blant annet toppskatt vil slå inn. Derfor: Tenk deg nøye om før du velger den løsningen, og søk råd hos NAV.

Direktør i Senter for Seniorpolitikk (SSP), Kari Østerud.
Nær 50 deltakere fant veien til Ledernes seniorkonferanse 2011.