seniorkonferanse1web

Direktør i Senter for Seniorpolitikk (SSP), Kari Østerud.