Årsmøte i Senter for Seniorpolitikk (SSP)

Senter for Seniorpolitikk, der Lederne er medlem, avholdt sitt årsmøte 3. mai 2012. Referat fra årsmøtet kan lastes ned her.

Referat