Møtereferater fra Ledernes seniorpolitiske utvalg

Ledernes seniorpolitiske utvalg avholder jevnlige møter. Referater kan lastes ned her.