Mandat

Utvalgets mandat

Utvalget skal innstille overfor forbundets styre Ledernes seniorpolitiske standpunkter og være forbundets ressurs i seniorsaker. Lederne skal påvirke samfunn og bedrifter, slik at det legges til rette for et fleksibelt og tilpasset arbeidsliv for seniorer.

Innspill kan sendes inn på mail bjorg@rgjelsten.com.