Avdeling 158 har fått egne informasjonssider

Vi ønsker å oppdatere disse sidene med nyheter fra avdeling 158 og andre oljerelaterte nyheter som vi mener har interesse for våre medlemmer. Vi trenger innspill fra tillitsvalgte/medlemmer for å ha aktuelle nyheter. Ambisjonene er å oppdatere sidene ofte.
Hovedsiden til foreningen er fortsatt lederne.no og det er der medlemmene vil få all informasjon fra foreningen, dette er kun ment som tilleggsinformasjon for teknikere i Statoil.
Web-ansvarlig er Christer Olsson og Hans Fjære Øvrum, all innspill kan sendes til dem. Kontaktinformasjon ligger på siden «kontaktpersoner i avd 158»