Statoil avholdt pensjonsseminar den 9. og 10januar.

På dette seminaret deltok ledelse og representanter fra alle fagforeningene. Hensikten med seminaret var å gå igjennom høringsforslaget fra banklovkommisjonen som ble publisert 7. januar.
Status på nåværende pensjonsordninger, tjenestepensjon, AFP, folketrygd, overgangsordningen i Statoil, samt personalforsikringer, reiseforsikring og pensjonskassen var også tema.

Forslaget fra banklovkommisjonen handler primært om ny regulering og ny innretning av pensjonsytelser. Prosessen vil starte for Statoilansatte etter at vi er ferdig med den frivillige overgangsordningen, som gjelder for de som er født i 1953 eller tidligere.
Vi presiserer at vi på dette seminaret ikke diskuterte eller drøftet på hvilken innretning Statoil skal velge. Hensikten var som nevnt å få innblikk i innholdet forslaget omhandlet.

Det er ingen tvil om at de fleste i Statoil vil få forandringer i sin fremtidige pensjon. Som nevnt i forslaget er det ikke lenger nødvendigvis et spørsmål om når du skal gå av med pensjon, men når du skal ta ut din pensjon. Vi i Lederne er også svært opptatt av de som ikke har helse til å jobbe videre etter 62 år, ikke skal tape økonomisk angående den nye pensjonsreformen. Derfor er utfordringen med helkontinuerlige skiftarbeidere satt av som egen sak, i det partssammensatte arbeidet vi skal starte opp med bedriften.

Banklovkommisjonen har gitt bedriftene i privat sektor 3 år på å tilpasse seg den nye pensjonsreformen, det vil med stor sannsynlighet bety at det vil ta lang tid før Statoil ledelse, har valgt en ordning.

Det blir også i år satt av god tid på styremøte og årsmøte i avdeling 158 til ny pensjonsreform.