Sammendrag av beretning for 2012

De største utfordringene for 2012 har vært bortfall av gavepensjon med streik som konsekvens samt overførsel av operatørskapet av Brage til Wintersahl fra Statoil.
Saker for enkeltmedlemmer har også vært tidkrevende og mange.
Lønnsforhandlingene med påfølgende streik angående pensjon var viktig. Ledernes krav var og er tariffestet pensjonsalder på 62 år med grunnlag 66 %