Styre og årsmøte i avdeling 158

Alle hovedkontakter pr plattform i Statoil er invitert til styremøte og forbundet stiller med sentrale representanter, blant annet forbundsleder Jan Olav Brekke.
Til årsmøte er også tillitsvalgte invitert.
Styremøte avholdes 5 og 6 mars og Årsmøte 6 og 7 mars i Stavanger

styre
Noen av deltakerne på styremøte

knut-inge

Her viser Leder Per Helge Ødegård profileringsmateriell på fotomodellen Knut-Inge Isaksen