Hedersmerket fra Forbundet er tildelt to i avdeling 158

I forbindelse med årsmøte i avdeling 158 har to stykker fått tildelt hedersmerket fra forbundet, de to er:
Svein Arvid Olsen som har hatt mange verv, medlem fra 1977 og er nå hovedtillitsvalgt på Heidrun.

Christer Olsson har også blitt tildelt hedersmerket. Christer var dessverre ikke tilstede på grunn av personlig årsaker og vil få udelt merke ved en senere anledning.