Valg i avdeling 158

Per Helge Ødeård er gjenvalgt som leder.

Finn Roger Døvig er gjenvalgt som sekretær.

Jim Roger Markusen er gjenvalgt til valgkomiten

Per Thorbjørnsen er gjenvalgt som intern revisor.