Lederne avd 158 registrerer meningsløse og usanne påstander fra leder i Industri & Energi Statoil sokkel.

Lederen i Industri & Energi i Statoil sokkel har i et skriv til sine medlemmer 24.3.13 gått til frontalangrep på Lederne. Han følger opp et innlegg på deres nettsider der han sier vi dolket dem i ryggen i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Hvorfor Industri & Energi nå starter en svertekampanje har vi vurdert til at de ønsker å tåkelegge sine egne krav, når det gjaldt pensjon i lønnsoppgjøret. Sannsynligvis har de problemer med å forklare medlemmene sine de disposisjonene de tok i forbindelse med lønnsoppgjøret. Etter vår erfaring har de ikke forsøkt å forklare sine medlemmer pensjonsmodellen som Industri & Energi gikk til streik på.
Vi understreker at Lederne aldri inngikk noe formelt samarbeid med Industri & Energi i årets sokkeloppgjør og at Lederne ikke på noe tidspunkt forlot sitt opprinnelige pensjonskrav med tariffestet rett til avgang fra 62 år med 66 % pensjon.

Vi beklager at lederen i Industri & Energi Statoil sokkel går til angrep på en annen forening så lenge etter lønnsoppgjøret, fordi det skaper splid mellom fagforeningene og ikke gagner arbeidet med å forbedre lønns og arbeidsforholdene for arbeidstakerne på sokkelen.

Det har blitt sendt ut informasjon til alle medlemmer i avdeling 158, der vi tilbakeviser påstandene om vår forening fra Leder i Industri og Energi Statoil sokkel.