Ærespris fra verneombudene i Statoil til Magne Ognedal

Verneombudstjenesten i Statoil Utvikling og Produksjon Norge overleverte 12. april en ærespris til direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, i forbindelse med hans siste arbeidsdag.

Æresprisen hadde følgende tekst:

«Denne ærespris er gitt direktør i Petroleumstilsynet Magne Ognedal for gjennom en årrekke å ha utvist klokskap og engasjement for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten innenfor petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Dette ved å lede bransjen og aktørene i riktig retning.

For alltid å presisere viktigheten med arbeidstakermedvirkning v/verneombudstjenesten, for bidraget med utvikling av Petroleumstilsynet, HMS-forskriftene og for å ha gitt tilsynet den pondus det i dag har, og som vi er meget stolte av.».

Alle tilbakemeldinger på initiativet har vært positive. Verneombudstjenesten i Statoil Utvikling og Produksjon Norge takker med dette Magne Ognedal for innsatsen!
region_oljeoggass_aerespris_ognedal1