Lederne styrker seg ytterligere på Norsk sokkel

Nå har 95 % innen driftsavdelingen i ENI Norge som er operatør på Goliatfeltet organisert seg i Lederne. Lignende det som skjedde i GDF Suez på Gjøafeltet, der samtlige på innretningen er organisert i Lederne.

Dette styrker oss som fagforbund overfor oljeselskapene, og vi befester oss som det foretrukne forbundet for de tradisjonelle tekniske fagene og ledende personell på sokkelen.

Lederne i Statoil er meget fornøyd med at foreningen Lederne nok en gang er den foretrukne fagforeningen i et oljeselskap på Norsk sokkel.

Les mer på hovedsiden til Lederne