Forhandlingene i Sokkeloppgjøret er sluttført

Forhandlingene er over etter at Industri & Energi signerte det første tilbudet som kom fra motparten. Det kom aldri til reelle forhandlinger.

Safe har også signert. Lederne har ikke signert og tatt betenkningstid, fordi våre krav spesielt på pensjon og skifttillegg ikke har ført frem.

Enigheten mellom Norsk olje og gass og Industri Energi og SAFE innebærer en økning av satsene i lønnsmatrisen på kr. 10.340, gjeldende fra 1. juni 2013. I tillegg at skift/natt-tillegget og tillegget ved behov for konferansetid økes med henholdsvis kr. 1 til kr. 65 og kr. 1,50 per time til kr. 81,50. Når det gjelder satsen for helligdagsgodtgjørelse økes denne med kr. 20. For boring og forpleining gis det utover dette et etterslepstillegg på kroner 2.223. Rammen for enigheten disse organisasjonene imellom er 3,4 prosent.