Lønnsoppgjøret i Statoil

Lederne kom ikke til enighet med selskapet angående årets mellomoppgjør, dette gjelder for øvrig alle de 5 fagforeningene i Statoil.

Partene har ført forhandlinger siden onsdag 29. mai med pause fra torsdag kveld, til mandag ettermiddag. Lederne er skuffet over resultatet, samt manglende forhandlingsvilje fra motparten.
Vi har derfor signert uenighetsprotokoll, samt ført inn en ensidig protokolltilførsel, dette fordi vi mener det ikke har vært reelle forhandlinger.

lønnstilbud_2013