Valg av ansattes representanter til Statoil Styret

Det ble avholdt valg av ansattes representanter til Statoil Styret tirsdag 11. juni. Dette valget avholdes i Bedriftsforsamlingen og det er 3 ansatte som velges for en periode på 2 år.

Først og fremst vil vi takke alle våre medlemmer som har stemt på vår liste til bedriftsforsamlingen. Vi fik 1071 stemmer (90 % av våre medlemmer stemte), noe som er suverent den største oppslutningen blant foreningene. Valgoppsluttningen var rundt 50 %. Det tar vi igjen som et tegn på at vi har den mest engasjerte medlemsmassen i Statoil. Det betyr at vi er representert i bedriftsforsamlingen med leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård. Som nevnt i innledningen er det Bedriftsforsamlingen som velger ansattrepresentanter til styret i Statoil ASA.

Vi har laget en informasjon om valget.
Styre_statoil