Hva skjer med samfunnsøkonomien og miljø ved økt petroleumsvirksomhet?

Lederne er en upolitisk organsisasjon som også tar samfunnsansvar ved siden av å ivareta våre medlemmers interesser, noen ganger kan disse interessene kombineres.
Derfor har Lederne fått utarbeidet en todelt rapport som belyser hva petreoleumsvirksomheten har for skattevirkninger, kompetanse og sysselsetting.

Den neste del berører spørsmålet om åpning av områdene utenfor Helgeland, Salten, Lofoten, Vesterålen, Senja og Midt-Troms, og konsekvenser av åpning for petroleumsvirksomhet i disse områdene. Det er lagt hovedvekt på samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvenser.

Rapporten kan hentes her:

Rapport_nordområdene