Lederne i media om oljeboring i Nord-Norge

Leder Per Helge Ødegård i avdeling 158 har blitt interjuvet i Stavanger Aftenblad, der han sier at det kan åpnes opp for olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten. Risikoen er akseptabel, men vi må forbedre oljevernberedskapen betraktelig sier Per Helge

Les mer i Stavanger Aftenblad