Lederne i media om hard HR og målstyring

Lederne har lenge påvist at mye av årsaken til økt byråkratisering i oljeselskapene er innførte systmer. Lederne er opptatt av årsakene og ikke konsekvensene av hva disse systemene gjør med organisasjonene og individer i for eksempel Statoil.

Les mer på offshore.no