Lederne i media om beredskapssenter i nord

Leder i avdeling 158 Per Helge Ødegård krever i en artikkel på offshore.no at det kommer et beredskapssenter i nord.

Skal havområdene utenfor Vesterålen, Senja og Lofoten åpnes, noe vi i utgangspunktet er positive til, må det jobbes hardt for å få på plass en oljevernberedskap som kan takle de nye utfordringene vi vil møte i nord, sier Per Helge

Les mer på offshore.no