Økende bekymring for at Statoil selger ut enda mer på Norsk Sokkel

Det er i dag blitt informert om at Statoil selger seg ned til 51% eierandel i Gudrun og Gullfaks.

Lederne er ikke enig at Statoil selger seg ned i Gudrun og Gullfaks, fordi de her selger ut andeler i lisenser som ikke har startet produksjon (Gudrun) og i Gullfaks. Gullfaks har vært en av gullkalvene til Statoil, og vært en stor bidragsyter for at Statoil har kunnet kjøpe seg opp i turbulente regioner med usikker fremtid. Gullfaks skal produsere i minst 25 år til, og det blir fortsatt påvist nye oljefunn i område.

Vi mener heller at kapitalbehovet i forhold til nye investeringer på norsk sokkel burde vært realisert fra den internasjonale delen av selskapet. Det virker uklokt å selge seg ned i stabile regioner som Nordsjøen på bekostning av ustabile områder med usikre oljeforekomster i utlandet.

Denne spesifikke transaksjonen har vi ikke vært kjent med, og vi reagerer på at den ikke ble drøftet med fagforeningene i henhold til hovedavtalen.
Siden Lederne og Safe som organiserer over 60 % av arbeidstakerne på sokkelen ikke er representert i Statoil styre, er påvirkningen på slike beslutninger minimal.
Det er Tekna, Nito og Industri & Energi som har representanter i Statoil sitt styre.